3 ting du skal vide om CSRD

Corporate Social Responsibility Directive (CSRD) er et centralt element i EU’s bestræbelser på at styrke virksomheders sociale ansvar og gennemsigtighed. Her er tre nøgleaspekter, som enhver virksomhed og interessent bør være opmærksom på i forhold til CSRD.

Udvidet anvendelsesområde og krav til rapportering

CSRD udvider betydeligt det eksisterende rammeværk for virksomheders rapportering om ikke-finansielle oplysninger. Det forpligter store børsnoterede og systemisk vigtige virksomheder til at rapportere om en bredere vifte af ikke-finansielle emner såsom klimaforandringer, menneskerettigheder, mangfoldighed og anti-korruption. Dette skaber mere gennemsigtighed omkring virksomheders indvirkning på samfundet og miljøet. Samtidig bliver rapporteringen for virksomheder mere omfattende, da der indgår en bredere vifte af emner.

Styrket revision og bekræftelse

Et centralt element i CSRD er kravet om, at ikke-finansielle oplysninger skal være genstand for ekstern revision. Dette øger pålideligheden af de rapporterede data og sikrer, at virksomheder overholder standarder for nøjagtighed og gennemsigtighed. Revisionen skal udføres af uafhængige revisorer, hvilket bidrager til at sikre troværdigheden af de offentliggjorte oplysninger. Samlet giver dette en styrket revision.

Indførelse af digital rapportering

CSRD fremmer også brugen af digitale rapporteringsstandarder som en måde at forbedre tilgængeligheden, sammenligneligheden og kvaliteten af ikke-finansielle oplysninger. Virksomheder vil blive pålagt at bruge en fælles EU-standardiseret skabelon til at rapportere, hvilket vil lette analyse og sammenligning af data på tværs af virksomheder og sektorer. Dette skridt mod digitalisering forventes at øge effektiviteten af både rapportering og brug af ikke-finansielle data. CSRD markerer en betydelig opgradering af EU’s tilgang til virksomheders sociale ansvar og rapportering.

Ved at udvide anvendelsesområdet, styrke revisionen og fremme digital rapportering sigter CSRD mod at skabe mere gennemsigtighed og ansvarlighed blandt virksomheder. Det er afgørende, at virksomheder forbereder sig på at imødekomme disse nye krav for at sikre overholdelse og opretholde deres omdømme i en stadigt mere krævende forretningsverden. Således er CSRD enormt vigtigt for virksomheder at forholde sig til.